Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Om maler for ansatte

Om maler for ansatte

Det er laget en rekke maler for at Halden kommunes visuelle profil enkelt skal kunne tas i bruk. De viktigste malene finner du her. 

Alle malene er listet opp i egne menypunkter der du kan laste dem ned og ta dem i bruk. Fordi det er mange varianter, kan det være lurt å ta en titt i profilhåndboken først for å bli kjent med hva som finnes. I profilhåndbokens kapittel 5 "Profilen i bruk" finner du disse dokumentmalene presentert og forklart.

Hva finnes?

Det vil nok være flest som trenger en presentasjonsmal til Power Point eller en forside til et dokument. Mange kan også ha nytte av mal for epost-signatur, informasjonsplakat, notat eller møtereferat. 
Brevmaler er ikke tatt i bruk for våre fagsystemer, men du finner likevel en mal her for brevoppsett. 

I oversikten vil du også finne andre maler som krever verktøy færre har - for eksempel Indesign. For at det skal være enkelt å finne malene våre, har vi samlet det meste på et sted selv om ikke alle trenger alt.  


Slik laster du ned maler

Alle Word-filer og Power Point-filer må lastes ned før de kan tas i bruk. 

  • Trykk på dokumentet og det lastes ned  
  • Gå til området Nedlastinger på din PC. Der finner du dokumentene
  • Lagre den der du finner den igjen, slik at du kan bruke den flere ganger.