Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Høring på utvidet jakttid på elg i Halden

Karine Engebretsen Endret:28.12.2015 14:28
​Høringstema;
Gjeldende jakttid på elg i Halden er fra og med 5. oktober til og med 31. oktober.

Halden kommune v/vilt- og innlandsfiskenemnda sender forslag til utvidet jakttid på elg i Halden ut på høring.

Høringstema
Gjeldende jakttid på elg i Halden er fra og med 5. oktober til og med 31. oktober.

 
Halden Viltforening har sendt søknad om utvidet jakttid på elg i Halden fra og med 5. oktober til og med 30. november for inneværende jaktsesong 2015.
 
Direktoratet for Naturforvaltning har i «Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017», i § 3. Delegering av myndighet, åpnet for at fylkeskommunen kan, etter søknad fra kommunen, åpne for utvidet jakttid på elg til 23. desember når det foreligger særlige bestands-, forvaltningsmessige-, eller næringsmessige behov.
Vedlagt høringsnotat gjør rede for forslaget til utvidet jakttid på elg i Halden.
 
Høringsfrist
Høringsinstansene skal sende sine svar til kommunen innen 03.04.2015  til følgende adresse:
Halden kommune, postboks 150, 1751 Halden, eller elektronisk til
 
Se hele høringsdokumentet her: Høring jakt 2015.pdfHøring jakt 2015.pdf
 
Opprettet: 04.03.2015 13:50

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58
Org. nr.: 959159092  Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen -
postmottak@halden.kommune.no

Vihar