Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Bruksendring

Bruksendring

Skal du bruke bygget eller deler av det til noe annet enn det det er godkjent til? Vil du gjøre loft eller kjeller om til soverom eller stue, eller vil du gjøre et kontorbygg om til bolig? Da må du søke om bruksendring.

Hva er en bruksendring?

Å bruksendre er å endre bruk av hele eller deler av en bygning fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse. Du har for eksempel en søknadspliktig bruksendring om du:

  • endrer et rom fra tilleggsdel (for eksempel bod) til hoveddel (for eksempel stue) eller omvendt
  • vil bruke hele eller deler av boligen din til f.eks. næringsvirksomhet

Veiviser for bruksendring

Direktoratet for byggkvalitet har laget en fin veileder som hjelper deg videre. Her får du også lenke til riktig søknadsskjema.

Start veiviseren.

Trenger du mer informasjon?

Dersom du trenger mer informasjon, kan du ta kontakt med oss via byggesakstelefonen (tlf. 47 47 61 21) eller bestille forhåndskonferanse. Vi gjør oppmerksom på at fra 1.1.2021 tar vi gebyr for gjennomføring av forhåndskonferanse. For søknader uten krav om ansvarsrett (pbl. § 20-4) er beløpet kr. 2500,- og for søknader med krav om ansvarsrett (§ 20-3) er beløpet kr. 3500,-.  

Se også «Kontakt oss» for mer informasjon om åpningstider mv.