Bruksendring

Bruksendring

Skal du bruke et bygg eller deler av det til noe annet enn det det er godkjent til? Vil du gjøre loft eller kjeller om til soverom eller stue, eller vil du gjøre et kontorbygg om til bolig? Da må du søke om bruksendring.

Hva er en bruksendring?

Å bruksendre er å endre bruk av hele eller deler av en bygning fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse. Du har for eksempel en søknadspliktig bruksendring om du:

  • endrer et rom fra tilleggsdel (for eksempel bod) til hoveddel (for eksempel stue) eller omvendt
  • vil bruke hele eller deler av boligen din til for eksempel næringsvirksomhet

Veiviser for bruksendring

Direktoratet for byggkvalitet har laget en fin veileder som hjelper deg videre. Her får du også lenke til riktig søknadsskjema.

Start veiviseren.

Trenger du mer informasjon?

Dersom du trenger mer informasjon, kan du ta kontakt byggesaksavdelingen.
Kontaktinfo til byggesaksavdelingen finner du på denne siden

Du kan også bestille en forhåndskonferanse
Vi gjør oppmerksom på at vi tar et gebyr for gjennomføring av forhåndskonferanse. For søknader uten krav om ansvarsrett (pbl. § 20-4) er beløpet kr. 2500 og for søknader med krav om ansvarsrett (§ 20-3) er beløpet kr. 3500.