Detaljregulering for Remmen Studentby

Detaljregulering for Remmen Studentby

Opprinnelig publisert på gammel nettside:26.05.2020 11:53

​I medhold av § 12-2 i lov om planlegging og byggesaksbehandling har kommunestyret i Halden kommune, i møte 14.05.2020, godkjent følgende detaljregulering:

​​«Detaljregulering for Remmen Studentby», nasjonal plan-ID: G-723.

Plandokumentene og saksframstillingen finner du  nedenfor.  Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager fremsettes skriftlig for Halden kommune, innen 3 uker. 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre år fra denne kunngjøringen av vedtaket, jfr. lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 15-2 og 15-3. 

Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Halden kommune:

Halden kommune, 

Postboks 150

1751 Halden

postmottak@halden.kommune.no

 

Planbeskrivelse Remmen Studentby.PDF

Planbeskrivelse Remmen Studentby (PDF, 11 MB)

Plankart Remmen studentby (PDF, 205 kB)

Reguleringsbestemmelser Remmen Studentby (PDF, 88 kB)

Saksfremlegg Remmen stydentby (PDF, 284 kB)

Sammendrag av høringsuttalelser (PDF, 2 MB)

Illustrasjonsplan Remmen Strudentby.PDF

Naturfaglig vurdering (PDF, 927 kB)

Notat - Geoteknisk orientering (PDF, 4 MB)

NVE Innsigelse (PDF, 567 kB)