Endring i forskrift om stengning av campingplasser, bobilcamping og kommunale oppstillingsplasser for bobiler

Endring i forskrift om stengning av campingplasser, bobilcamping og kommunale oppstillingsplasser for bobiler

Opprinnelig publisert på gammel nettside: 23.04.2020 15:34

Endring 23. april 2020 av Kommuneoverlegen i Halden i tidligere forskrift vedtatt 02.04.20.

Hjemmel: Smittevernlovens § 4-1, første ledd, bokstav b, jf. femte ledd.

Kunngjort forskriftstekst:

I

I forskrift 2. april 2020 nr. 591 om stengning av campingplasser, bobilcamping og kommunale oppstillingsplasser for bobiler for begrensning av koronasmitte, Halden kommune Viken gjøres følgende endring:

§ 1 skal lyde:

§ 1. Campingplasser, bobilcamping og oppstillingsplasser for bobiler kan holde åpent for eiere med boenheter som har egne sanitæranlegg. For full åpning av slike plasser, inklusive åpning av felles servicehus/sanitæranlegg, kreves plan for renhold av fellesarealene godkjent av kommuneoverlegen.

II

Endringen trer i kraft straks.

Kommuneoverlegen i Halden 23.04.2020

Halvard Bø