Høring av arealformål, avgrensing og bestemmelser til arealer på Åsekjær, ved Rokke avfallsanlegg og i Lundestadveien (Båt-Holm).

Høring av arealformål, avgrensing og bestemmelser til arealer på Åsekjær, ved Rokke avfallsanlegg og i Lundestadveien (Båt-Holm).

Kommuneplanens arealdel for Halden ble behandlet som sak PS 18/2023 i kommunestyremøte 16.02.2023. Halden kommunestyre vedtok planen som helhet, men tre arealer på Åsekjær, Rokke avfallsanlegg og i Lundestadveien (Båt-Holm AS) er unntatt rettsvirkning i påvente av høring.

Endringsforslag for disse tre arealene legges nå ut til høring og offentlig ettersyn, i tråd med vedtak i formannskapsmøte 28.03.2023.

Merknader til endringsforslaget sendes til kommuneplan@halden.kommune.no,
eller som ordinær post til Halden kommune, postboks 150, 1751 Halden.
Merk med «Høring av tre arealer i kommuneplan». 

Frist for merknader er 26. mai 2023.

Saksdokumenter

Saksdokumenter og notat som viser endringene og konsekvensutredning er tilgjengelige her:

Dokumentene kan også leses her: