Høring av forskrift - Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Høring av forskrift - Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Halden kommune har utarbeidet en revidert forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Denne legges nå ut på høring med høringsfrist 1. desember 2023.

Halden kommune har utarbeidet et forslag til ny forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn. Hovedutvalg for plan, teknisk , landbruk, klima og miljø har i sitt vedtak av 27.09.23 besluttet å legge ut forskriften på offentlig høring. 

Formålet med forskriften er å sikre at kommunens kostnader knyttet til tilsyn og feiing av fyringsanlegg dekkes i tråd med brann- og eksplosjonsvernloven § 28 andre ledd. Forskriften gjelder for fastsetting og innkreving av gebyr for samlet selvkost som knytter seg til feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Eventuelle høringsinnspill sendes til:
E-post: postmottak@halden.kommune.no  
Post: Halden kommune, Postboks 150, 1751 Halden.

Spørsmål til forslag til forskrift, rettes til:
Silje-Marie Granli, e-post: silje-marie.granli@halden.kommune.no 
Rune Otto Nilsen, e-post: RuneOtto.Nilsen@halden.kommune.no.

Frist for innspill er 01.12.23

Dokumenter i saken:

Høring - Forslag til ny forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg.pdf (PDF, 191 kB)

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg.pdf (PDF, 70 kB)

Saksfremlegg - Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Halden kommune, Østfold - Høring.pdf (PDF, 218 kB)