Høring av forskrift - Revidert forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett

Høring av forskrift - Revidert forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett

Halden kommune har en lokal forskrift for behandling av fettholdig avløpsvann. Den er nå moden for å revideres pga. teknologisk utvikling og ny kunnskap om hvordan driften av fettutskilleren skal utføres. På bakgrunn av dette har det blitt utarbeidet en revidert forskrift.

Halden kommune har utarbeidet et forslag til ny revidert forskrift for behandling av fettholdig vann. Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø har i sitt vedtak av 27.09.23 besluttet å legge ut forskriften på offentlig høring. 

Eventuelle høringsinnspill sendes til:
E-post: postmottak@halden.kommune.no 
Post: Halden kommune, Postboks 150, 1751 Halden innen 01.12.2023. 

Husk å merke uttalelsen med «Vedrørende ny revidert forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann til offentlig avløpsnett, Halden kommune, Østfold».

Spørsmål til forslag til ny revidert forskrift, kan rettes til Tony Raymond Paulsen

E-post: tony.paulsen@halden.kommune.no

Frist for innspill er 01.12.23

Dokumenter i saken: