Høring - Forslag til boligsosial strategi

Høring - Forslag til boligsosial strategi

Vedlagt finner du Halden kommunes forslag til boligsosial strategi, og den foreløpige politiske behandlingen.

Vi ber om innspill på temaer som dere er opptatte av innen det boligsosiale feltet. Er det noe kommunen har glemt, eller er det kanskje noe som bør konkretiseres? Gi oss en tilbakemelding!

Fristen for innspill er satt til 31. januar 2023.

Etter det behandler vi innspillene og sender saken for endelig behandling til kommunestyret.