Høring: Forslag til forskrift om forbudssoner for avfyring av fyrverkeri

Høring: Forslag til forskrift om forbudssoner for avfyring av fyrverkeri

Halden kommune v/Halden brannvesen har utarbeidet et forslag til forskrift om forbudssoner for avfyring av fyrverkeri i Halden kommune. 

Det ble vedtatt, av hovedutvalg for plan – teknisk – landbruk – klima og miljø den 15.02.2023, at den foreslåtte forskriften skal ut på offentlig høring.

Bakgrunn

Hensikten med forskriftsforslaget er å bidra til vern av liv, helse, miljø, og materielle verdier ved å redusere faren for brann, ulykker, og uhell.

Halden kommune foreslår en lokal forskrift som innfører forbud mot avfyring av fyrverkeri kategori 2, 3, og 4 innenfor forskriftens forbudssoner hele året.

Fyrverkerikategoriene er definert slik i forskriften:

a) Fyrverkeri kategori 1: Fyrverkeri forbundet med lav risiko og minimalt støynivå, som er beregnet til bruk i fysisk begrensede områder, herunder fyrverkeri til innendørs bruk i boliger. 

b) Fyrverkeri kategori 2: Fyrverkeri forbundet med lav risiko og lavt støynivå, som er beregnet til utendørs bruk i fysisk begrensede områder. 

c) Fyrverkeri kategori 3: Fyrverkeri forbundet med middels risiko, som er beregnet til utendørs bruk i større, fysisk åpne områder og hvis støynivå ikke er helseskadelig.

d) Fyrverkeri kategori 4: Fyrverkeri forbundet med høy risiko, som er beregnet til kun å bli brukt av profesjonelle og hvis støynivå ikke er helseskadelig.

Høring av forslag til forskrift

Halden kommune ønsker tilbakemelding på forslaget til forskrift fra høringsinstansene. Forskriftsforslaget kunngjøres på kommunens nettside og i lokalavisen, jf. Forvaltningsloven § 37. Forslaget vil også være tilgjengelig i papirutgave i resepsjonen i Storgata 7.

Høringsfristen er satt til 31.03.2023.

Høringsuttalelser sendes til postmottak@halden.kommune.no

eller Halden kommune, Postboks 150, 1751 Halden kommune. Husk å merke uttalelsen med «Lokal forskrift om forbudssoner for avfyring av fyrverkeri i Halden kommune»

Spørsmål

Har dere spørsmål til forslag til forskrift, kan disse rettes til Robin Vågstøl på e-post: robin.vagstol@halden.kommune.no

Dokumenter i saken

Høring av forslag til forskrift om forbudssoner for avfyring av fyrverkeri i Halden kommune (PDF, 140 kB)

Vedlegg - Lokal fyrverkeriforskrift (PDF, 13 kB)

Vedlegg - Kart over forbudssoner (PDF, 850 kB)