Høring - godtgjøringsreglementet

Høring - godtgjøringsreglementet

Kommunestyret vedtok i sitt konstituerende møte 26.10.2023, PS 107/2023, endringer i kommunens reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Halden kommune. 

I 2019 fikk kommuneloven en rekke nye regler i kapitel 8 om rettigheter og plikter for folkevalgte. 

Høring - godtgjøringsreglementet som forskrift

Forskriften omhandler arbeidsgodtgjøring (frikjøp, fast godtgjøring og godtgjøring pr. møte), dekning av utgifter og økonomisk tap, ettergodtgjøring og andre velferdsgoder for folkevalgte, og skal legge til rette for bred rekruttering til kommunale tillitsverv i Halden kommune gjennom økonomiske ordninger som gjør det mulig for alle å delta i lokalpolitikken. 

Dokumenter

NB! Kort høringsfrist - onsdag 6.desember 2023 klokken 15.00

Eventuelle skriftlige merknader sendes postmottak@halden.kommune.no