Høring: Lokal forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn

Høring: Lokal forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn

Halden kommune har utarbeidet en lokal forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn. Frist for merknader er 31. juli 2022.

Forskriften fastsetter krav som skal stilles for at leverandøren av små elektriske kjøretøy skal kunne drive som virksomhet i Halden kommune.

Stortinget vedtok den 18. juni 2021, lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn. Det er denne loven som gir kommunen anledning til å regulere utleie av små elektriske kjøretøy.

Slik gir du tilbakemelding

Uttalelser til forskriften sendes til postmottak@halden.kommune.no eller til:

Halden kommune
Postboks 150
1751 Halden kommune

Merknader/innspill merkes med «Forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy».

Frist for merknader er 31. juli 2022.