Høring: Veteranplan for Halden

Høring: Veteranplan for Halden

Halden kommune vil med dette invitere kommunens innbyggere til å komme med innspill til Veteranplan for Halden 2022-2029.

Regjeringen har oppfordret alle landets kommuner til å utarbeide kommunale veteranplaner for å sikre at alle veteraner fra internasjonale operasjoner har et best mulig tilpasset tjenestetilbud. Utvikling av en kommunal veteranplan vil bidra til å synliggjøre kommunens ansvar for veteranene og vil være en viktig anerkjennelse i seg selv

Dokument til høring:

Halden kommune ønsker innspill.

Slik gir du tilbakemelding

Vi sender med dette planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn, og inviterer dere til å gi innspill eller tilbakemeldinger om planforslaget.

Innspill sendes til postmottak@halden.kommune.no eller til postadresse:

Halden kommune,
Pb.150,
1751 Halden

Høringsfristen er 30. juni 2022.