Høring: Videreføring av fartsforskrift

Høring: Videreføring av fartsforskrift

Halden kommune v/Halden havn sender dette forslag om videreføring av fartsforskrift i kommunens sjøområde på høring. Forskriften gjelder ferdsel med fritidsfartøy i kommunen sjøområde.

Uttalelsen sendes kommunen enten som e-post eller per post. Høringssvaret merkes med saksnummer 2020/1209.  

  • e-post: postmottak@halden.kommune.no
  • post: Halden kommune, Postboks 150, 1751 Halden

Alle kan gi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova.
Frist for å sende inn høringsuttalelser er 27.mars 2023.
Etter endt høring skal forskriften behandles og vedtas i kommunestyret i Halden kommune.

Dokumenter i saken: