Kommundelplan for idrett og fysisk aktivitet i Halden - rullering av planens handlingsdel

Kommundelplan for idrett og fysisk aktivitet i Halden - rullering av planens handlingsdel

Kommunedelplan for idrett og friluftsliv i Halden ble vedtatt i Kommunestyret 11.05.2023. Av hensyn til søknader om spillemidler for 2024 må handlingsdelen i planen rulleres i 2023.

Anlegg som det skal søkes spillemidler på må være del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet. I den forbindelse må påbegynte eller planlagte anlegg det skal søkes spillemidler på for tildelingsåret 2024 spilles inn til kommunen. Dette gjelder nye anlegg, og ikke anlegg som allerede er en del av handlingsplanen.

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet med tilhørende handlingsplan finner du ved å klikke på denne lenken. 

Innspill til prioriteringer i kommunedelplanens handlingsdel sendes Halden kommune:
Pb. 150, 1771 Halden.
E-post: postmottak@halden.kommune.no

Kontaktperson: Tor-Håkon Nordenhaug, tlf: 97798095, e-post: tor-hakon.nordenhaug@halden.kommune.no

Frist for å melde inn anlegg til rullering av handlingsplanen: 29.09.2023.