Kunngjøring av planvedtak Detaljregulering for Torpedalsveien 55

Kunngjøring av planvedtak Detaljregulering for Torpedalsveien 55

Opprinnelig publisert på gammel nettside:19.05.2020 11:47

​I medhold av § 12-2 i lov om planlegging og byggesaksbehandling har kommunestyret i Halden kommune, i møte 14.05.2020, godkjent følgende detaljregulering:

​«Detaljregulering for Torpedalsveien 55» nasjonal plan-ID: G-724.

Plandokumentene og saksframstillingen finner du  nedenfor.  Kommunestyrets vedtak kan påklages i henhold til lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager fremsettes skriftlig for Halden kommune, innen 3 uker. 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes innen 3 – tre år fra denne kunngjøringen av vedtaket, jfr. lov om planlegging og byggesaksbehandling §§ 15-2 og 15-3. 

Eventuelle krav må fremsettes skriftlig for Halden kommune:

Halden kommune, 

Postboks 150

1751 Halden

postmottak@halden.kommune.no

 

Saksfemstilling med vedtak, Torpedalsveien 55 (PDF, 367 kB)

Orientering om klagerett (PDF, 27 kB)

Plankart, datert 01.10.19 og sist revidert 30.04.20 (PDF, 3 MB)

Planbestemmelser, datert 01.10.19 og sist revidert 30.04.20 (PDF, 330 kB)

Planbeskrivelse, datert 01.10.19 og sist revidert 30.04.20 (PDF, 2 MB)

Vannbehandlingsanlegg og inntaks- og utslippsledning – områdestabilitetsvurdering, Cowi 21.04.20 (PDF, 14 MB)

Rapport Flomvurdering Asakbekken, Cowi 30.03.2020 (PDF, 540 kB)