Kunngjøring av stedsnavn

Kunngjøring av stedsnavn

Kartverket har fattet vedtak om stedsnavn i Halden kommune.

Stedsnavnene det gjelder er Voll, Vold, Nordre Vold, Mellevoll, Mellevold, Sønstevoll, Sønstevold og Neset. Navnesaken ble tatt opp av fire grunneiere. Kartverket sendte saken til høring i Halden kommune i 2022. Lokale uttalelser ble sendt til Språkrådet. Kartverket behandlet saken 29. februar.

Eventuell klage sendes til Kartverket med kopi til kommunen. Klagefristen er tre uker etter at melding om vedtaket er kommet fram til mottaker.

Her kan du lese dokumentet i saken. (PDF, 262 kB)