Kunngjøring av vedtak for Åsekjær, Rokke avfallsanlegg og Lundestadveien 4, del av kommuneplanens arealdel for Halden 2023-2050

Kunngjøring av vedtak for Åsekjær, Rokke avfallsanlegg og Lundestadveien 4, del av kommuneplanens arealdel for Halden 2023-2050

Arealbruk og bestemmelser i kommuneplanens arealdel for områdene Åsekjær (BAB11), Rokke avfallsanlegg (BAB12) og Lundestadveien 4 (BN36, G83) ble vedtatt av Halden kommunestyre 7.12.2023, sak PS 142/2023. Jfr. Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 2008 § 11-15 og § 11-16.

Kommuneplanens plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er oppdatert i tråd med vedtaket. Vedtatt plan er tilgjengelig i kommunens planbase, kommunekart og på våre hjemmesider. Her ligger i tillegg mer informasjon om arbeidet, underlagsrapporter med mer.

Her kan du lese mer om kommuneplanens arealdel 2023-50
Vedtatt plan på papir kan leses på kommunens servicesenter, på Halden bibliotek og i resepsjonen på kommunalavdeling teknisk.