Kunngjøring av vedtak, kommuneplanens arealdel for Halden, 2023-2050

Kunngjøring av vedtak, kommuneplanens arealdel for Halden, 2023-2050

Halden kommunestyre vedtok kommuneplanens arealdel for Halden 2023-2050 i møte den 16.02.2023, sak PS 18/2023, jfr. Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 2008 § 11-15 og § 11-16.

Kommuneplanens arealdel består av plankart, bestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse. Dokumentene finner du som lenker nedenfor.

Der ligger det også lenke til saksutredningen og vedtaksprotokoll fra kommunestyrets behandling. 

I planarbeidet ble det utarbeidet mange underlagsdokumenter og vurderinger. Disse dokumentene er tilgjengelige under menypunktet Arealdel. Vær obs på at nettsidene som omhandler kommuneplanens arealdel er i en oppdateringsprosess som ikke er ferdig.

Vedtatt plan på papir kan leses på kommunens servicesenter, på Halden bibliotek og i resepsjonen på kommunalavdeling teknisk.

Vedlegg

Mer informasjon om arealplan 2023 - 2050