Kunngjøring – navnesak

Kunngjøring – navnesak

Stedsnavntjenesten i Språkrådet har kontaktet Kartverket og reist navnesak for stedsnavnene Voll, Mellevoll, Sønstevoll, Rabbevoll m. fl. 

Navnesaken er reist for å få avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk. Kartverket har sendt saken på lokal høring til kommunen, jfr. § 8 i lov om stadnavn. 

Saka gjelder følgende navn:

 • Voll, gard 115 (oppslagsnr. 790977)
  • Voll / Vold nordre / Vold, bruk 115/1
  • Voll / Vold nordre / Nordre Vold / Rabbevoll / Nyvoll, bruk 115/2 (oppslagsnr. 62978)
    
 • Mellevoll, gard 116 (oppslagsnr. 668976) 
  • Mellevoll / Vold mellom / Mellevold, bruk 116/1
    
 • Sønstevoll, gard 117 (oppslagsnr. 790980) 
  • Sønstevoll / Vold søndre / Sønstevold, bruk 117/1 
  • Neset / Sønstevollneset, bruk 117/2 (oppslagsnr. 912943)

For flere opplysninger om navnene, se innsynsløsningen "Sentralt stedsnavnregister". 

Saker som gjelder bruksnavn, vil ble sendt direkte til eierne. 

Merknader må sendes Halden kommune, Geodataavdelingen innen 1. mars 2023.

Kontaktinformasjon:

postmottak@halden.kommune.no

eller

Halden kommune
Postboks 150
1751 Halden