Kunngjøring om gatesalg på 17. mai 2023 i Halden

Kunngjøring om gatesalg på 17. mai 2023 i Halden

Se regler om salg av heliumballonger og annet gatesalg for 17. mai her. 

Forbud mot gatesalg av heliumballonger på offentlig sted i Halden kommune.  

Halden kommunestyre vedtok 22. mars 2018 grunnet miljøvernhensyn fra nå å forby gatesalg av heliumballonger i Halden kommune på sine eide offentlige steder – gater og torg. Tillatelse til slikt salg vil således heretter ikke bli gitt. 

Gatesalg

De som ønsker å selge mat, drikke og annet fra offentlig sted må på forhånd ha innhentet tillatelse fra:
Halden kommune, Parkeringskontoret, Storgt. 7, tlf. 69 17 47 40 mob. 932 44 024 eller e-post: postmottak@halden.kommune.no

  • Slik tillatelse vil kunne gis på anviste plasser.
  • Slikt salg skal ikke forstyrre barnetoget.
  • Salgstillatelse vil ikke bli gitt for salg av heliumballonger, spraybokser eller andre produkter som kan medføre fare eller ulempe for andre. 

 

Halden kommune, 15.05.2023
Kommunedirektøren