Nærings- og sysselsettingsplan 2021-2025, offentlig høring

Nærings- og sysselsettingsplan 2021-2025, offentlig høring

Hovedutvalg for plan - teknisk - landbruk - klima og miljø (HTEK) har gjort likelydende vedtak 07.04.2021:

1. Forslag til Nærings- og sysselsettingsplan 2021 – 2025 legges ut til offentlig høring i minimum 6 uker med følgende justering: 

  • Visjonen endres til: Halden kommune skal være en innovative kommune. 
  • Planens side 9: Mål for sysselsettingsgrad innarbeides; 70% i aldergruppen 20-66 år. 
  • Endre rekkefølge på målsettingene slik at Mål 1 blir : Hele arbeidsstyrken i arbeid (dagens mål 5). 
  • Nytt tiltak under punktet Infrastruktur (dagens 2.2): Halden kommune skal jobbe for, og være pådriver for bedre busstilbud til og fra Oslo. Muligheten for etablering av pendler- parkering i tilknytning til Svinesundparken /E6 vurderes. 

2. Høringsfrist settes til 24. mai 2021. 

Høringsdokument: Nærings- og sysselsettingsplan for Halden kommune 2021 - 2025 (PDF, 1012 kB)

Protokollutdrag, HTEK 07.04.2021  (PDF, 180 kB)

Høringsfrist: Mandag 24. mai 2021

Innspill sendes til: postmottak@halden.kommune.no

Eventuelle spørsmål til høringsdokumentet kan rettes til kontaktpersonene.

Kontaktpersoner:
Jens-Petter Berget tlf. 402 21 454
jens-petter.berget@halden.kommune.no

Gina Finsrud tlf. 977 42 940
gina.finsrud@halden.kommune.no