Nye 47(132) kV jordkabler mellom Brødløs- og Stangeberget, og mellom Stangeberget og Strupe

Nye 47(132) kV jordkabler mellom Brødløs- og Stangeberget, og mellom Stangeberget og Strupe

Opprinnelig publisert på gammel nettside: Opprettet: 22.04.2020 10:12

Elvia AS har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om konsesjon for å etablere nye 47 kV kabelanlegg i Halden kommune, ett mellom Brødløs- og Stangeberget transformatorstasjon og ett mellom Stanageberget transformatorstasjon og Strupe koblingsstasjon. Nye kabelanlegg vil være forberedt for fremtidig 132 kV drift. Elvia AS er det fusjonerte Hafslund Nett og Eidsiva Nett.

​Arbeidet er planlagt utført sommeren 2021. Berørt eiendom er gnr/bnr: 64/1 35. Vedlagte kartskisse viser nevnte endepunkter for kabelanleggene samt planlagte gravetraséer. Informasjon om høring av søknad fra NVE er vedlagt.

Ta kontakt om det er noe som er uklart eller at det er behov for ytterlige opplysninger.

Med vennlig hilsen

Elvia AS

Signe Eika Gjørven

Avdeling Prosjekter regionalnett

Telefon: 21 49 03 00

www.elvia.no

Jordkabel- Høring (PDF, 4 MB)