Offentlig ettersyn: Kandidater til meddommere

Offentlig ettersyn: Kandidater til meddommere

Nå er det foreslått nye kandidater til meddommere i tingrett, lagmannsrett og jordskifterett. Se forslagene her. 

Formannskapet i Halden kommune foreslår kandidater til meddommere til:

  • Søndre Østfold tingrett, 
  • Borgarting lagmannsrett og 
  • Oslo og Østre Viken jordskifterett


Se vedlegg oversikt over de foreslåtte kandidatene i dette dokumentet: 
Kandidatliste - meddommere pr. 10.06.24 til off. (PDF, 358 kB)

I henhold til domstolloven § 68 skal forslaget legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker.
Enhver som har noe å innvende mot forslaget, bes melde det til kommunen innen 29. mai 2024 til postmottak@halden.kommune.no

Vedtatt i formannskapet 07.05.2024
Endelig behandling i kommunestyret 20.06. 2024