Offentlig høring av interkommunal plan for naturmangfold i kommunene langs Haldenvassdraget

Offentlig høring av interkommunal plan for naturmangfold i kommunene langs Haldenvassdraget

Kommunene Aurskog-Høland, Marker, Aremark og Halden har vedtatt å legge ut Norges første interkommunale plan for naturmangfold på en koordinert høring.

Høringsfrist er 21. april 2024.

Eventuelle merknader og innspill til planforslaget sendes skriftlig på følgende måter:

Dersom innspill sendes per brev eller elektronisk, merk forsendelsen «Innspill til interkommunal plan for naturmangfold».

Denne planen definerer mål og strategier for kommunenes forvaltning som berører naturen. Planen legger til grunn de lovpålagte krav og retningslinjer innen natur- og miljøforvaltning, og gir strategier som bidrar til bærekraftig forvaltning av naturområdene og -verdiene i våre fire kommuner. Dette skal sikre selve bevaringen av naturmangfoldet, men også opplevelseskvaliteter og bærekraftig naturbruk.

Les mer om planen her:

Lenke til plandokumentet (PDF, 3 MB)

Lenke til høringsbrev (PDF, 304 kB)

QR-kode til innspillskjema

QR-kode til naturmangfoldsplan - Klikk for stort bilde