Oppheving av del av reguleringsplaner for Karrestad

Oppheving av del av reguleringsplaner for Karrestad

Kommunestyret i Halden vedtok 30. mai å oppheve del av «detaljregulering for Karrestad» og «detaljregulering for Del av Karrestad» for eiendommen Vidars vei 21.

Kommunestyret i Halden vedtok i møte den 30.05.2024 i sak PS 70/2024 å oppheve del av «detaljregulering for Karrestad» (nasjonal plan-ID G-514) og «detaljregulering for Del av Karrestad» (nasjonal plan-ID G-308) for eiendommen gnr. 64 bnr. 305 – Vidars vei 21.

Saksutredning og protokoll fra kommunestyrets møte finner du nedenfor og du kan se dem i Wielgården, Storgata 7.

Det er mulig å klage på kommunens vedtak om oppheving av del av reguleringsplanene. Klagen skal sendes skriftlig til Halden kommune. Angi vedtaket det klages på, den eller de endringer som ønskes og en begrunnelse for klagen. Klagefristen settes til 25.06.2024.

For eventuelle spørsmål til saken kan du ta kontakt med saksbehandler Bjørn Murvold på tlf. 477 92 175 eller epost bjorn.murvold@halden.kommune.no.

Dokumenter

Saksprotokoll (PDF, 18 kB)

Saksutredning (PDF, 92 kB)

Vedlegg 1 (PDF, 690 kB)