Varsel om grunnundersøkelser mellom jernbanestasjonen, jernbanebrygga og Sauøya

Varsel om grunnundersøkelser mellom jernbanestasjonen, jernbanebrygga og Sauøya

Halden kommune skal i de kommende ukene gjøre grunnundersøkelser i området mellom jernbanestasjonen, jernbanebrygga og Sauøya.

Vi skal sjekke grunnen for forurensing og metangass, kartlegge flislag og dybder til fjell, og avdekke eventuelle kulturminner på de områdene som tidligere var sjøbunn.

Arbeidet gjøres i forbindelse med regulering av stasjonsområdet. Arbeidet utføres av Rambøll, og gjøres med en mobil borerigg som vil bevege seg rundt i området.

Aktiviteten vil ikke være nevneverdig støyende, og det vil ikke påvirke fremkommeligheten i området. Grunneiere og virksomheter som blir direkte påvirket har allerede blitt orientert.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:

Erik Vitanza, tlf 909 45 638