Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Varsel om oppstart av detaljregulering for Oskleiva – Månefjellet

Varsel om oppstart av detaljregulering for Oskleiva – Månefjellet

(Nasjonal plan-ID G-743) På vegne av forslagsstiller RRK Halden AS og Norske Skog Saugbrugs varsles det om igangsetting av arbeid med detaljregulering for Oskleiva- Månefjellet.

Plankonsulent er Halden Arkitektkontor AS. Planen vil i hovedsak omfatte Oskeliva 27 (gnr/bnr 98/1256) og vestsiden av Månefjellet (98/87).

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging med konsentrert småhusbebyggelse samt regulere fortau langs Oskleiva.

Mer informasjon om planarbeidet finner du i kunngjøringsannonsen under, samt i prosjektbeskrivelsen,  planinitiativet og referat fra kommunens oppstartsmøte med forslagsstiller.

Eventuelle innspill til det igangsatte planarbeidet sendes til Halden Arkitektkontor AS, Pb. 374, 1753 Halden innen 5. juni 2022.
Eventuelle spørsmål rettes til Halden Arkitektkontor AS, tlf.  69 17 53 85