Varsel om oppstart av planarbeid – Opphevelse av deler av reguleringsplanene «del av Karrestad» og «Karrestad»

Varsel om oppstart av planarbeid – Opphevelse av deler av reguleringsplanene «del av Karrestad» og «Karrestad»

På vegne av forslagsstiller Tune AS varsles oppstart av planarbeid som innebærer å oppheve deler av reguleringsplanene «del av Karrestad» og «Karrestad». 

Planområdet omfatter eiendommen gårdsnummer 64, bruksnummer 305 – Vidars vei 21 – og ligger langs BRA-veien og i enden av Vidars vei på Karrestad, nord for Halden sentrum. Hensikten med planarbeidet er å oppheve gjeldende reguleringsplaner slik at kommuneplanens arealdel gjøres gjeldende for området. Området er i dag regulert til «allmennyttig formål», men det er ønskelig å benytte eiendommen til boligformål, noe som er i tråd med kommuneplanens arealdel. Tiltaket utløser ikke krav om konsekvensutredning. 

Innspill til planarbeidet sendes skriftlig til jon.rongen@sgarkitekter.no eller Stenseth Grimsrud arkitekter AS, Postboks 91, 1751 Halden. Frist for innspill er 15.03.2024.
Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Stenseth Grimsrud arkitekter ved Jon Rongen, tlf. 913 11 275.

Dokumenter

Varselbrev - del av Karrestad (PDF, 287 kB)

Vedlegg 1 - Karrestad kartvedlegg (PDF, 25 MB)

Vedlegg 2 - Referat oppstartsmøte (PDF, 416 kB)