"ID-porten" og "Min side" er ustabil

Vår leverandør oppgraderer funksjonaliteten "ID-porten" som brukes i blant annet “Min side”. Tjenesten “Min side” er dessverre utilgjengelig denne helgen som følge av dette. 

Network for expats in Søndre Viken, Norway

Network for expats in Søndre Viken, Norway

What is the purpose of Network for expats?

The network for expats will help companies and enterprises in Søndre Viken to recruit and retain expats with a high level of formal competence.

Facebook page: Network for expats in Halden Fredrikstad Sarpsborg Aremark Hvaler
Facebook group: Expats in Halden, Fredrikstad, Sarpsborg, Aremark and Hvaler

VisitØstfold

Contact for Expats

Christina Gohle
Email: christina@haldennu.no
Mobile phone:+47 489 06 238

Networks for expats in Søndre Viken

Nettverk for kompetansetilflyttere

Hva er hensikten med nettverket?

Nettverk for kompetansetilflyttere skal hjelpe bedrifter/virksomheter i Søndre Viken med å rekruttere og beholde tilflyttere med høy formell kompetanse.

Organisering av prosjektet

Nettverk for kompetansetilflyttere
Organisering Organisasjon/person Ansvar Møter:
Prosjekteier Halden kommune v/Jens-Petter Berget er juridisk eier av prosjektet på vegne av Søndre Viken Næringsregion Gir overordnede føringer for prosjektet Følger rapporterings-rutiner og møtekalender til partnerskapet
Styringsgruppe Søndre Viken Næringsregion (Pr dags dato: Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Hvaler og Rakkestad kommuner v/næringsavdelingene Styreleder: Jens-Petter Berget Avgjør ansettelse, budsjett, følger opp prosjektleder og prosjektmedarbeider. Passer på at bedriftenes og tilflytternes ønsker blir ivaretatt   4 årlige møter
Prosjektleder På vegne av Søndre Viken: Gina Finsrud, Halden kommune. Anna Gyure-Szamosi er dedikert ressurs fra Fredrikstad kommune Ansvarlig for økonomi, informasjon, rapportering, møtene i HR nettverket og oppfølging av prosjektmedarbeider Deltar på alle møter
Prosjektmedarbeider Ansettes i 2-3 årig prosjektstilling, deltid Ansvarlig for tiltak overfor tilflytter-nettverket, rapportering, møter med prosjektleder Observatør i  bedriftsnettverket, styringsgruppe, møter med prosjektleder
Bedriftsnettverket v/HR avdelingene Per nå 40 bedrifter/ organisasjoner, mulighet for utvidelse Sette dagsorden for nettverksmøter og arbeidsgrupper 4 årlige fellesmøter + arbeidsgrupper