Byvåpen

Byvåpen

Haldens byvåpen er i sin nåværende utforming vedtatt av bystyret 13.12.1927, men motivet ble bestemt allerede da byen fikk kjøpstadsprivelegier.

I Fredrik 3.s brev 10.4.1665 heter det: Og haver vi forordnet og bevilget Byens Vaaben at skal være: ” Een med Harnisk væbnet Mand med et blott Slagsværd i Haanden, staaendes paa et Bierg eller Klippe.”

Motivet sikter til borgernes bedrifter i svenskekrigen 1658-1660, og til anlegget av festningen Fredriksten på fjellet over byen.

Etter beskrivelsen i kongebrevet ble det laget et signet, som ennå er i behold. Eldste kjente avtrykk er fra 1707. Seglet er ovalt, med bynavnet FREDRICHS:HALD på et bånd øverst og med devisen GUD ER MED OS tilføyd under. Nederst står årstallet 1665.

Motivet finnes også på borgervæpningens faner fra 1702 og 1704. Omkring 1840 ble enda et valgspråk, ALTID TRO satt inn midt i seglet. Navnet Halden ble gjenopptatt i 1928, og da ble samtidig merket forandret slik at tekst og årstall nå står i en bord ytterst. Byen fikk flagg i 1936. Der står krigeren uten årstall og valgspråk.

(Kilde: Norske kommunevåpen, Oslo, 1987)