Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Webkamera

Webkamera

Ønsker du å se hvordan det ser ut i Halden akkurat nå, så har du flere muligheter. Noen av disse kamereaene har spesielle målgrupper, men de er tilgjengelig for alle som vil se.

Halden sentrum

Fredriksten festning og indre havn

Mølen (Halden havn)

Svinesund - for skipstrafikken

https://www.tidalstream.no/camera.html