Digitalt utenforskap og digital inkludering

Halden kommune jobber i to forskjellige prosjekt som er rettet mot deg som synes den stadig økende bruken av internett, data, smarttelefon og andre digitale muligheter i hverdagen er utfordrende eller vanskelig. 

Det ene prosjektet som er et samskapingsprosjekt som gjennomføres i Halden, har fått navnet Digitalt utenforskap og det andre prosjektet som er et samhandlingsprosjekt med flere kommuner som deltagere, har fått navnet Digital inkludering.

Det helhetlige målet til begge prosjektene er å skape en trygg digital hverdag for Halden og andre kommuners innbyggere. Altså, hjelpe deg som synes datamaskin eller andre digitale midler er vanskelig, og nå et nivå av mestring som skaper trygghet i hverdagen. Det gjelder alt fra bruk av datamaskin, e-post, finne lønnslippen, eller bruke smarttelefon.

Datahjelpen

Datahjelpen er en fellesbetegnelse for et fast veiledningstilbud vi har etablert for dem som trenger hjelp med det digitale. Vi har både kurs, drop-in og mulighet for timebestilling. 

Les mer om Datahjelpen på toppen av denne siden.

Du kan forsterke din uavhengighet

I korona-perioden, med stengte kontorer og mangel på veiledning, har vi sett digital utenforskap enda tydeligere enn før. Det har skapt utfordringer for både innbyggere og ansatte i kommunen. Når man har problemer med bruken av datamaskin, internett eller generell teknologi, kan man lett føle seg isolert. Det er dette vi ønsker å forebygge. Målet er digital inkludering.

Prosjektene har ingen fastsatt forhåndsbestemt løsning. Vi søker istedenfor i felleskap både med andre samarbeidspartnere i egen kommune og med andre kommuner, etter aktiviteter og løsninger som vil redusere utenforskapet. Innbyggere, frivilligheten, banker, lag, foreninger, Halden kommune og andre kommuner samarbeider om løsninger.

Hvis disse prosjektene skal lykkes, er vi avhengig av aktive  og gode samarbeidspartnere. Alle er velkomne til å delta, om du har digital kompetanse eller ei. Det eneste kravet er at du ønsker å redusere digitalt utenforskap og bidra til digital inkludering.