Søke offentlige tjenester

Søke offentlige tjenester

Mange har utfordring med å søke offentlige tjenester. De har problem med innlogging med bruk av MinID og utfylling av søknadsskjema og språket er vanskelig å forstå.

Innlogging med MinID

De fleste skjema fra det offentlige krever innlogging med MinID. De brukerne vi nå snakker om har ikke MinID. De vet heller ikke hvordan man betiller MinID ei heller ikke hvordan MinID skal benyttes.

Vi har derfor i regi av prosjektet holdt kurs med dette som tema. Vi ser at det er behov for flere kurs.

Klart språk er et tema som går igjen.

Enhet Kommuniasjon og service har ansvar for å lage de fleste skjema som kommunen tilbyr på nett. Enheten har nå enda mer fokus på å utarbeide digitale skjema med enkelt innhold og mange forklaringer som beskriver hvordan skjema skal fylles ut.

Datahjelpen som tilbys på Halden bibliotek, Frivilligsentralen og kommunens Servicesenter, benyttes til å veilede dem som har behov for bistand og opplæring.