Utfordringer for dem som kan lite norsk

Utfordringer for dem som kan lite norsk

Det er ofte vanskelig tekst på nettsider og i søknadsskjema. Mange fremmedspråklige blir usikre når ukjente personer kommer bort til dem og vil snakke med dem. Ofte er språket er barriere.

Klart språk

Språket er i seg selv en utfordring for dem som er fremmespråklige. Når det som skal leses i tillegg er vanskelig å forstå i seg selv, blir det nesten umulig å forstå budskapet i det som leses. Fremmedspråklige har behov for et godt enkelt språk i kommunale skjema og informasjon på nett.

Organisere veiledning

Frivilligsentralen bruker mye tid på dem som trenger hjelp. Hvordan organisere veiledningen bedre?

Det er nå etablert en samarbeidsgruppe som består av deltagere fra Frivilligsentralen, Seniornett og Halden kommune som nå ser på mulige steder det er naturlig å gi veiledning til denne gruppen.

Tilbudet vil gå inn under tilbudet Datahjelpen på Frivilligsentralen og er i tidlig startfase.