Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Vann og avløp - Bakke

Vann og avløp - Bakke

Halden kommune startet våren 2019 arbeidet med å koble hus og hytter på Bakke og Liholt til renseanlegget i Remmendalen. 

Prosjektet omfatter nesten 12,5 kilometer med rør på havets bunn mellom Bakke og Remmendalen. Se kart og kontaktinformasjon nederst i artikkelen.

Hva skal gjøres?

På Bakke er det et lite lokalt renseanlegg som i en årrekke har håndtert kloakk fra hus og hytter på Liholt og Bakke, i tillegg til opptreningssenteret og campingplassen på Bakke. Nå skal dette anlegget erstattes. I stedet for å bygge nytt renseanlegg kobles abonnentene i dette området til Remmendalen renseanlegg. 

Det skal legges nesten 12,5 kilometer med plastrør fra Bakke brygge til Remmendalen. Dette avløpsrøret, som har en diameter på 180 mm, vil bli liggende på 20-35 meters dyp på bunnen av Iddefjorden. Det skal tres betonglodd på røret med cirka tre meters mellomrom for å holde røret på plass på havbunnen. 

Rørene produseres i Stathelle i lengder på 500 meter. Disse er fraktet til Halden via sjøveien og er lagret langs land på svenskesiden av Iddefjorden i påvente av montering. Rørene vil bli sveiset sammen til lengder på to kilometer før de blir senket i fjorden. Deretter lages en ny to kilometers lengde som så kobles på den første og senkes. Slik vil arbeidet fortsette til full lengde er oppnådd.

Ved Remmendalen er anlegget ferdig på land. Dette er gjort parallelt med annet anleggsarbeid i området. Der ligger det allerede et rør i vannet som er klar til å kobles på. På Bakke vil det gamle renseanlegget bli revet, nytt bygg skal oppføres og nye tanker bli gravd ned i bakken i løpet av sommeren 2020. Arbeidet blir trolig ferdigstilt i mars 2021.

Hvorfor?

Renseanlegget på Bakke er utdatert og modent for utskifting. Det har også vært en ulempe for naboer med dårlig lukt fra anlegget. Halden kommunes største renseanlegg som ligger i Remmendalen ble fullstendig bygget om for kort tid siden, slik at dette nå er av ypperste kvalitet. Ved å koble abonnentene på Bakke til Remmendalen blir det derfor en vesentlig miljøeffekt.

Anlegget i Remmendalen har også kapasitet til å håndtere avløp fra flere haldensere og dermed får kommunen utnyttet det nye anlegget enda bedre. I tillegg gir dette Halden kommune en enklere drift i hverdagen. Naboene på Bakke vil etter denne endringen slippe lukten de lenge har vært plaget med. 

Kjøring, parkering og båttrafikk

Anleggsarbeidet vil ikke påvirke biltrafikk med unntak av noe ekstra anleggstrafikk i området ved Bakke brygge. Det vil derimot ha stor betydning for båttrafikken på Iddefjorden. 

Så lenge anleggsarbeidet pågår vil det ligge lange rør i vannoverflaten i Iddefjorden. 

Disse rørene vil være fra 500 meter til 2 kilometer lange. Noen vil ligge inntil land på svensk side, mens de lengste rørene vil ligge ute i fjorden. 

Tidvis vil disse rørene ha påmontert en rekke betongelementer som også vil synes i vannoverflaten. Dersom båter, vannscootere o.l. kjører på rørene kan det være svært farlig. Derfor er det viktig å holde stor avstand og tilpasse farten etter forholdene. 

Halden kommune vil sørge for at rørene er merket med bøyer, men da det er lange svarte rør som ligger i vannoverflaten kan det likevel være vanskelig å se. 

Derfor er det ekstra viktig at båtfolket er særlig oppmerksom i Iddefjorden så lenge dette arbeidet pågår. 

Kart

Markeringen på dette kartet viser et grovt anslag av hvor rørledningen vil ligge på 20-35 meters dyp:

Anleggskart Bakke sjøledning - Klikk for stort bilde 

Fakta

Oppdragsgiver: Halden kommune

​Entreprenør: ØPD AS, Stathelle

​Kostnadsramme:

  • Rørledning - ca. 10 millioner kroner
  • Pumpestasjon - ca. 3 millioner kroner

​Fremdrift: 

Mars 2019 – forberedende arbeid
April 2019 – oppstart anleggsarbeid
1. juni 2019 – planlagt ferdig ny rørledning

2022 - planlagt ferdig pumpestasjon

Kontaktinformasjon

​Prosjektleder: Torbjørn Larsen, Halden kommune

E-post: torbjorn.larsen@halden.kommune.no

Telefon: 954 59 878

​Prosjektleder: Anders Tangen, ØPD AS

E-post: anders.tangen@opd.no

Telefon: 991 18 585