Planlagte prosjekter

Vann og avløp - Storgata/Busterudgata - del 2 (planlegges)

Halden kommune skal oppgradere vann- og avløpsledninger i Storgata/Busterudgata. Del 1 av dette arbeidet er startet. Del 2 er foreløpig på planstadiet.

Vann og avløp - Nedre Bankegate (planlegges)

Halden kommune skal oppgradere vann- og avløpsledninger i Nedre Bankegate. Arbeidet er foreløpig på planstadiet.