Planlagte prosjekter

Vann og avløp - Nedre Bankegate (planlegges)

Halden kommune skal oppgradere vann- og avløpsledninger i Nedre Bankegate. Arbeidet er foreløpig på planstadiet.