Planlagte prosjekter

Ny svømmehall (planlegges)

Halden kommune planlegger å bygge ny svømmehall i Halden sentrum. Dette arbeidet er foreløpig på planstadiet.

Vann og avløp - Gimleveien (planlegges)

Halden kommune skal oppgradere vann- og avløpsledninger i den delen av Gimleveien som ligger mellom Hjortsbergveien og Gimlekrysset. Dette arbeidet er foreløpig på planstadiet.

Overvann - Rødsbergs plass (planlegges)

Halden kommune skal legge ny overvannsledning mellom Rødsbergs plass og Tistasenteret. Arbeidet er foreløpig på planstadiet.

Vann - Stangeskovene (planlegges)

Halden kommune skal legge ny vannledning ved Stangeskovene i Tistedal. Arbeidet er foreløpig på planstadiet.

Vann og avløp - Wiboveien (planlegges)

Halden kommune skal oppgradere vann- og avløpsledninger i Wiboveien. Arbeidet er foreløpig på planstadiet.

Vann og avløp - Prestegårdsveien (planlegges)

Halden kommune skal oppgradere vann- og avløpsledninger i Prestegårdsveien. Arbeidet er foreløpig på planstadiet.

Vann og avløp - Blokkveien (planlegges)

Halden kommune skal oppgradere vann- og avløpsledninger i Blokkveien. Arbeidet er foreløpig på planstadiet.

Vann - Hjortsberg og Stenrød (planlegges)

Halden kommune skal legge ny vannledning mellom Hjortsberg skole og Stenrødveien. Arbeidet er foreløpig på planstadiet.

Vann og avløp - Fridheimjordet og Marcus Thranes gate (planlegges)

Halden kommune skal oppgradere vann- og avløpsledninger på Fridheimjordet og Marcus Thranes gate. Dette arbeidet er foreløpig på planstadiet.

Vann og avløp - Storgata/Busterudgata - del 2 (planlegges)

Halden kommune skal oppgradere vann- og avløpsledninger i Storgata/Busterudgata. Del 1 av dette arbeidet er startet. Del 2 er foreløpig på planstadiet.