Krisesenter

Krisesenter

Krisesenteret er et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til.

Blå Kors driver krisesenteret i Halden, og trenger du hjelp er det mulig å kontakte senteret hele døgnet. Senteret tilbyr beskyttelse, råd og veiledning til kvinner, menn og barn.

Kontaktinfo

Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på et krisesenter, og du kan oppsøke sentret direkte, uten timeavtale eller henvisning. Tilbudet er gratis.

Vi tilbyr:

  • et trygt sted å bo i en begrenset periode
  • samtaler
  • hjelp til kontakt med hjelpeapparatet
  • informasjon om rettigheter og muligheter
  • veiledning
  • oppfølging
     

Du kan få hjelp ved et krisesenter selv om du ikke bor der.

Brosjyren vår finner du her (PDF, 5 MB)