Krisesenter

Krisesenter

Krisesenteret er et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til.

Blå Kors driver krisesenteret i Halden, og trenger du hjelp er det mulig å kontakte senteret hele døgnet. Senteret tilbyr beskyttelse, råd og veiledning til kvinner, menn og barn.

Du kan få hjelp ved et krisesenter selv om du ikke bor der.

Les mer på blaakors.no

Kontaktinfo

Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på et krisesenter, og du kan oppsøke sentret direkte, uten timeavtale eller henvisning. Tilbudet er gratis.

Vi tilbyr:

  • et trygt sted å bo i en begrenset periode
  • samtaler
  • hjelp til kontakt med hjelpeapparatet
  • informasjon om rettigheter og muligheter
  • veiledning
  • oppfølging 

Vakttelefon for deg mellom 12 og 25 år

Krisesenter Halden har tilbud om telefonvakt for jenter mellom 12 - 25 år. Det er mulig å ta kontakt med oss 24-7 . Våre ansatte har gode kommunikasjonsevner og kompetanse om traumer og menneskemøter. 

Jenter som ringer oss skal bli hørt, oppleve trygghet og få informasjon relatert til deres utfordring rundt overgrep eller vold. Det vil legges til rette for samarbeid med andre instanser. 
Telefon: 69 17 99 01

Brosjyren vår finner du her (PDF, 5 MB)