Psykososialt kriseteam

Psykososialt kriseteam

Halden kommune har et eget psykososialt kriseteam.

Kriseteamet skal hjelpe enkeltpersoner, familier og lokalmiljø til å håndtere psykososiale påkjenninger knyttet til akuttfasen ved kriser og ulykker.

Kriseteamet ledes av kommuneoverlegen.

Ved behov for kontakt ring: 116117

Om du ringer fra utlandet eller fra et annet sted i landet: 648 98 200