Begravelser og gravferd

Begravelser og gravferd

Alt har en begynnelse og en slutt. Her finner du informasjon om en markering av livets slutt.

Kirkelig begravelse

Hos nettsiden til den norske kirke finner du en oversikt over hvem som gjør hva etter dødsfallet, om begravelse og kremasjon, og feste av grav.

Humanistisk begravelse

Hos nettsiden til Human-Etisk forbund finner oversikt over humanistisk begravelse.

Askespredning

Dersom du ønsker at asken din skal spres for vinden, kan du selv søke Statsforvalteren om tillatelse. Også etterlatte kan få tillatelse til å spre aske hvis det blir dokumentert at avdøde ønsket dette. Foreldre kan få tillatelse til å spre asken etter avdøde barn under 18 år.

Hos Statsforvalteren finner du informasjon om askespredning.

Kirkegårder og gravkapell

Hos nettsiden til den norske kirke finner du oversikt over våre kirkegårder, gravkapeller og menigheter i Halden.

Andre trossamfunn

Tilhører du andre trossamfunn, kan du ta kontakt med et begravelsesbyrå som vil veilede deg videre.

Gravplassloven

Hos lovdata.no finner du lov om gravplasser, kremasjon og gravferd.