Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Lindrende og korttidsavdeling

Lindrende og korttidsavdeling

De ansatte har fokus på god allmenn omsorgsfunksjon, i tillegg til økt kompetanse på lindrende pleie for alvorlig syke og døende. 

Avdelingen har 10 sengeplasser for korttidsopphold og 6 plasser som er prioritert innbyggere som trenger lindrende/palliativ behandling, pleie og omsorg i kommunehelsetjenesten. 

Målgruppen for innleggelse på Lindrende plasser er pasienter med alvorlig sykdom, og behov for lindrende tjenester utover det hjemmetjenesten eller en ordinær sykehjemsavdeling kan tilby.

Lindrende og korttidsavdelingen er en del av Enhet Helsehus, enhetsleder er Solfrid Ramdal.

Avdelingsleder for Lindrende og korttidsavdelingen er Anna-Lena Skogsrud,
e-post: anna.skogsrud@halden.kommune.no

Søk helsetjenester (PDF, 2 MB)

Anna-Lena Skogsrud
Avdelingsleder
E-post
Halden helsehus
Telefon +47 69 17 25 43