Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Klinisk etikk-komité

Klinisk etikk-komité

Klinisk etikk- komité (KEK) er et tverrfaglig sammensatt faglig forum for drøfting av faglig-etiske utfordringer i tjenesteområdet Helse og mestring.

Logo Klinisk etikk-komité - Klikk for stort bilde

Komiteen er et formelt organ forankret hos direktør for helse og mestring. 

 

Mandat

Klinisk etikk-komité drøfter saker som tjenestemottakere, pårørende, helsepersonell og andre opplever som vanskelige eller ubehagelige fordi de går på verdiene løs.

Mange vanskelige situasjoner løses i hverdagen, men i enkelte situasjoner oppstår det tvil om hva som er den beste løsningen.

Klinisk etikk-komité kan bistå til en bredere drøfting av utfordrende verdispørsmål gjennom en tverrfaglig systematisk drøfting. Komiteen kan bistå slik at partene, om mulig, får drøftet saken i fellesskap, og på forespørsel være et rådgivende organ.

Komiteen treffer ikke kliniske beslutninger og har ingen sanksjonsmyndighet, men kan bidra som en beslutningsstøtte for tjenestene. Klinisk etikk-komité er ikke et klageorgan.

Jubileumshefte KEK 10 år

I anledning tiårsjubileet for Klinisk etikkomité (KEK) Halden, utgir vi et jubileumshefte. Heftet er ment å fylle to funksjoner:

  • Gi et kunnskapsbidrag om etikk og etikkrefleksjon
  • Beskrive kommunalavdelingens etikkarbeid og gi et historisk tilbakeblikk

Jubileumsheftet gir også et innblikk i hvordan fag, etikk og juss ofte er sammenvevd i etiske problemstillinger, og gir noen refleksjoner over begrepet «godt nok». I løpet av de ti årene siden oppstarten, har både ansatte og innbyggere vært involvert i KEKs arbeid på ulike måter.

KEKs jubileumshefte (PDF, 2 MB)

Klinisk etikk-komité skal

  • fremme refleksjon og drøfting av etiske problemer og dilemmaer
  • være et forum der tjenestemottakere, pårørende og helsepersonell kan få drøftet etiske problemer i forkant eller etterkant
  • på forespørsel, hvis mulig, bidra med råd om hvordan konkrete etiske problemer kan løses
  • bidra til bevisstgjøring om etiske problemer som har med ressursbruk og prioriteringer å gjøre
  • bidra til at tjenestemottakere og pårørende erfarer møtet med tjenesten på en best mulig måte

Sammensetning

For å sikre nødvendig bredde i drøftinger er klinisk etikkomité, i tillegg til å være tverrfaglig sammensatt, også representert med medlemmer fra ulike tjenesteområder innenfor enhet helse og mestring. Komiteen er representert med fagarbeider, lege, sykepleiere, vernepleier, prest, psykolog, og lekmannsrepresentanter. Selv om medlemmene ikke representerer sine yrkesgruppers interesser, bidrar den faglige variasjonen positivt til hensikten: å sikre bredde i drøftingene.

Medlemmer av klinisk etikk-komité: 

Kontakt

Klinisk etikk-komité stiller seg til rådighet for tjenestemottakere, pårørende og ansatte, og ber om hjelp til at informasjonen spres. Komiteens medlemmer kan kontaktes på e-post. Komiteen kan også bistå med veiledning og/eller undervisning i etikk og systematisk etisk refleksjon.