Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi

Her presenterer vi noen av de løsningene Halden kommune kan tilby innbyggerne innen velferdsteknologi. 

Nye løsninger

Morgendagens tjenester skal bidra til at flere kan bo hjemme, gi større mestringsfølelse, økt trygghet og bedre helse. 

På helsebiblioteket.no beskrives velferdsteknologi slik:
"Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne". Hagenutvalget, 2011.

Virtuell korttidsavdeling (VKA)

VKA er et tilbud til pasienter som skrives ut fra sykehus eller helsehus, men som i en overgangsperiode trenger et tilbud gjennom kommunens helsetjenester. Mange ønsker å få et trygt tilbud hjemme og VKA kan være med på å gi akkurat det.
Pasienten blir skrevet ut til sitt eget hjem, og tilbys digital trygghetsalarm og et nettbrett for å kunne kommunisere direkte med sykepleiere knyttet til responssenteret ved legevakten. Ved å bruke nettbrettet kan pasienten snakke med en erfaren sykepleier samtidig som de ser hverandre gjennom appen på nettbrettet. De kan få råd og veiledning eller en samtale for å skape trygghet i en sårbar situasjon. Via alarm og nettbrett kan det også videreformidles behov for at hjemmesykepleien rykker ut til hjemmet.  

Les om virtuell korttidsavdeling

HuskMed

Dette er en maskin som forteller deg når det er tid for å ta medisin, og som gir deg riktig medisin til rett tid. Som en ekstra trygghet varsler den hjemmetjenesten om du ikke har tatt din medisin.  

Dette er et hjelpemiddel som hjemmesykepleien vurderer å ta i bruk til de som får et vedtak på at de har behov for hjelp til å håndtere sine medisiner. 

HuskMed er en elektronisk medisineringsstøtte som kan bidra til at Halden kommune oppnår målene om at innbyggere skal kunne bo lenger hjemme og oppleve god egenmestring og trygghet. Tilbudet forebygger feilmedisinering.  

Her kan du se en presentasjon av en medisindispenser.

Trygghetsalarm

Alarmsystemet er et tilbud som brukerne leier av kommunen. De betaler en leiepris per måned og slipper å investere i noe som kanskje bare skal brukes i en begrenset periode. Det må søkes om tjenesten. 

Her finner du mer informasjon om trygghetsalarm og hjemmesykepleie.

Grasp

På Halden helsehus er korttidsavdelingene med i et pilotprosjekt hvor de tester ut en digital ball. Den registrerer hver gang pasienten klemmer, hvor hardt du klemmer og hvor lenge du klemmer. På forhånd må det avklares at pasienten skal klemme ved symptomer, for eksempel ved smerter.

Registreringen skal brukes som en dagbok til å følge med på symptomutvikling, og på å se om de tiltak som er satt inn har ønsket effekt på symptomene.

Til denne ballen hører det en programvare som gir god oversikt over antall klem, og når på døgnet pasienten har klemt på ballen sin på grunn av plager med et symptom. Helsepersonell får på den måten bedre pasientinnsikt og kan gi personlig tilpasset behandling med datadrevet beslutningstaking.

Her kan du lese mer om Grasp

IKOS - digital pasienttavle

Dette er en digital pasienttavle som skal benyttes på Helsehuset. Korttidsavdelingene får da god oversikt over pasientene og sikrer et godt pasientforløp. IKOS gir full oversikt over viktige oppgaver og beskjeder til enhver tid. 

  • IKOS er et verktøy for samhandling og kvalitet 
  • IKOS gir en grunnleggende god struktur i avdelingen 
  • Avdelingen jobber mer målrettet 
  • Økt pasientsikkerhet 
  • Økt faglig fokus 

Dette skal tas i bruk på Helsehuset etter sommeren 2022, og blir et viktig hjelpemiddel for personalet ved korttidsavdelingene i en aktiv hverdag. 

GPS

Vi har noen GPS-alarmer i bruk i tjenesten Tilrettelagte boliger med bemanning. GPS-alarmer benyttes for å trygge pasientenes mulighet til å gå ut på egenhånd. Finner de ikke tilbake hjem har personalet mulighet til å benytte GPS og møte pasienten.  

Digitalt tilsyn

Ved digitalt tilsyn benyttes en sensor som settes opp i boligen.

Den varsler personalet ved risikofylte situasjoner. Det kan for eksempel være ved mistanke om akutt sykdom eller at beboeren har falt. Det er mange individuelle tilpasninger som kan gjøres, så behovet kartlegges nøye før en sensor settes inn i en bolig. Digitalt tilsyn brukes per i dag primært i tilrettelagte boliger med bemanning. 

Komp

Vi ønsker å tilrettelegge for sosial deltagelse og kommunikasjon for de som ikke har mulighet til å delta fysisk. Dette kan vi tilby ved hjelp av Komp, som kan lånes ut etter avtale. 

Komp er et digitalt kommunikasjonsverktøy som kan lånes av kommunen. Det brukes til å ringe videosamtaler med og motta meldinger og bilder. Komp ligner en datamaskin, men er veldig enkelt å bruke. Den er også spesielt tilpasset personer med nedsatt hørsel og syn. Komp har stor skjerm og kun én knapp.

Vi har et begrenset antall til utlån. Ønsker du å prøve eller få demonstrert en Komp, send en av oss en e-post:

Her kan du lese mer om Komp.