Badeplasser i Halden

Vanntemperatur i sanntid

Om sommeren kan du følge med på hvor varmt det er i vannet på to utvalgte badesteder i Halden. På vinteren er målerne plassert innendørs og viser ikke korrekt temperatur - verken i vann eller i luft.

Pina

Halden har mange flotte badeplasser, og kommunen tilrettelegger og vedlikeholder flere av dem. Dette er en av de plassene kommunen har ansvar for.

Svalerødkilen

Halden har mange flotte badeplasser, og kommunen tilrettelegger og vedlikeholder flere av dem. Dette er en av de plassene kommunen har ansvar for.

Engevika

Halden har mange flotte badeplasser, og kommunen tilrettelegger og vedlikeholder flere av dem. Dette er en av de plassene kommunen har ansvar for.

Ystehedeneset

Halden har mange flotte badeplasser, og kommunen tilrettelegger og vedlikeholder flere av dem. Dette er en av de plassene kommunen har ansvar for.  

Vanninga

Halden har mange flotte badeplasser, og kommunen tilrettelegger og vedlikeholder flere av dem. Dette er en av de plassene kommunen har ansvar for.

Kruseter

Halden har mange flotte badeplasser, og kommunen tilrettelegger og vedlikeholder flere av dem. Dette er en av de plassene kommunen har ansvar for.

Store Erte

Halden har mange flotte badeplasser, og kommunen tilrettelegger og vedlikeholder flere av dem. Dette er en av de plassene kommunen har ansvar for.

Andre populære badeplasser

Dette er badesteder hvor Halden kommune ikke vedlikeholder området. Det kan være velforeninger eller andre som har denne oppgaven.