Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Badeplasser i Halden

Vanntemperatur i sanntid

Sommerstid kan du følge med på hvor varmt det er i vannet på to utvalgte badesteder i Halden. Om vinteren blir bøyene med sensorer satt på land og de temperaturene du da ser er ikke målinger i vann.

Pina

Halden har mange flotte badeplasser, og kommunen tilrettelegger og vedlikeholder flere av dem. Dette er en av de plassene kommunen har ansvar for.

Svalerødkilen

Halden har mange flotte badeplasser, og kommunen tilrettelegger og vedlikeholder flere av dem. Dette er en av de plassene kommunen har ansvar for.

Engevika

Halden har mange flotte badeplasser, og kommunen tilrettelegger og vedlikeholder flere av dem. Dette er en av de plassene kommunen har ansvar for.

Ystehede

Halden har mange flotte badeplasser, og kommunen tilrettelegger og vedlikeholder flere av dem. Dette er en av de plassene kommunen har ansvar for.

Vanninga

Halden har mange flotte badeplasser, og kommunen tilrettelegger og vedlikeholder flere av dem. Dette er en av de plassene kommunen har ansvar for.

Kruseter

Halden har mange flotte badeplasser, og kommunen tilrettelegger og vedlikeholder flere av dem. Dette er en av de plassene kommunen har ansvar for.

Store Erte

Halden har mange flotte badeplasser, og kommunen tilrettelegger og vedlikeholder flere av dem. Dette er en av de plassene kommunen har ansvar for.

Andre populære badeplasser

Dette er badesteder hvor Halden kommune ikke vedlikeholder området. Det kan være velforeninger eller andre som har denne oppgaven.