"ID-porten" og "Min side" er ustabil

Vår leverandør oppgraderer funksjonaliteten "ID-porten" som brukes i blant annet “Min side”. Tjenesten “Min side” er dessverre utilgjengelig denne helgen som følge av dette. 

Om miljørettet helsevern

Om miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern omfatter alle miljøfaktorer som direkte eller indirekte kan påvirke helsen, både fysiske, kjemiske, biologiske og sosiale miljøfaktorer.

Folkehelseloven kapittel 3 legger ansvar og myndighet for fagområdet miljørettet helsevern til kommunene

I Halden er det kommuneoverlegen som har fått delegert dette ansvaret.

Ansvarsområde

Arbeidet innen miljørettet helsevern består blant annet av:

 • rådgivning og behandling av klagesaker
 • uttalelser i plansaker
 • tilsyn med virksomheter og eiendommer, f.eks. skoler, barnehager og solarier
 • behandling av søknader for virksomheter som er melde- og godkjenningspliktige
 • ha oversikt over positive og negative miljøfaktorer som kan ha innvirkning på helsen

Miljøfaktorer som kan påvirke helse og trivsel

 • inneklima
 • støy
 • luftforurensning
 • stråling (elektromagnetisk stråling, radon, solarier)
 • forurensning til vann og grunn
 • lukt
 • skadedyr
 • smittestoffer inkl. legionella
 • avfallshåndtering

Saksbehandlingen i saker om miljørettet helsevern skal følge forvaltningsloven.
Klager på vedtak sendes til miljørettet helsevern i kommunen. Dersom klagen ikke blir tatt til følge, blir den videresendt til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Alle saksdokumenter til og fra kommunen er i utgangspunktet offentlige, etter offentleglova, og vil havne på postlisten. 
Det vil si at andre kan få innsyn i din klage og kommunens svar på den.

Saksdokumenter og postlister kan du finne eller bestille i vår innsynsportal