Strategidokumenter

Strategidokumenter

Kommunen har utarbeidet strategier for å rekruttere og beholde sykepleiere og vernepleiere.

Fram mot 2050 vil Norge få en betydelig økning i antall eldre, mens andel yrkesaktive i samme periode ikke vil øke nevneverdig. Samtidig medfører samhandlingsreformen en ny oppgavefordeling der kommunene får større ansvar for områder som forebyggende helsetjenester, rehabilitering, palliasjon og kroniske lidelser.

Det er forhold som vil påvirke Halden kommunes behov for økt høgskolekompetanse og for spesialistkompetanse innenfor sykepleier- og vernepleierfaget. 

Med utgangspunkt i et arbeidsmarked med underskudd på sykepleiere og vernepleiere, vil Halden kommune aktivt arbeide for å være en attraktiv arbeidsgiver med en offensiv rekrutteringsstrategi. 

  1. Her kan du lese Halden kommunes strategidokument for å rekruttere og beholde sykepleiere (PDF, 340 kB)
  2.  Her kan du lese Halden kommunes strategidokument for å rekruttere og beholde vernepleiere (PDF, 473 kB)