Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Halden ishall

Halden ishall

Halden kommune eier Halden ishall. Dette er hjemmebanen til ishockeyklubben Comet og Halden Curling Club. 

I hoveddelen av ishallen tilbyr Comet trening for barn og unge, i tillegg til at Comets A-lag har dette som sin hjemmebane. Ishallen brukes også av skolene og bedriftsidretten. 

Anlegget er også åpent for frigåing for publikum - uten kølle og puck. Alle anbefales å bruke hjelm og alle under 18 år må ha hjelm. Barn under 8 år må være i følge med voksne. Det finnes skøyter og hjelmer i ishallen som kan lånes mot en liten avgift. Tidene kan variere og av og til må frigåing avsluttes noe tidligere pga seriekamper. 

For nærmere informasjon om åpningstider og booking av istid:

Ishallens nettsider

Halden Curling Center er også en del av ishallen. Dette anlegget, som har egen inngang, disponeres av Halden Curling Club.  

Kontaktinformasjon Halden ishall

Adresse: Blokkveien 39, 1785 Halden 

Telefon: 69 18 81 22 / 90 72 26 01

FAX: 69 17 54 41

Epost: post@haldenishall.no