Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Åpent frokostmøte for arrangement- og besøksnæringen

Åpent frokostmøte for arrangement- og besøksnæringen

Den første tirsdagen i måneden arrangerer Halden kommune et gratis frokostmøte for arrangement- og besøksnæringen. Informasjon om frokostmøtene blir publisert på kommunens Facebook-side.

Alle som jobber med arrangement, overnatting, servering og opplevelser er velkommen til å delta. Vi tar opp aktuelle temaer innen disse næringene og avslutter med uformelle samtaler og nettverksbygging. 

Ønsker du å delta eller komme med innspill til temaer vi skal ta opp?

Kontakt Gina Finsrud ved Avdeling for Samfunnsutvikling.
E-post: gina.finsrud@halden.kommune.no​