Arrangementsutstyr

Arrangementsutstyr

Gratis arrangementsutstyr fra Halden kommune

Arrangementsbyen Halden ved Halden kommune tilbyr en del utstyr og tjenester gratis til arrangører. Utstyret blir kjørt ut og hentet vederlagsfritt på avtalt tid og sted, hvis det er avtalt i god tid. Utstyr og tjenester som kan tilbys gratis er:

  • avfallsdunker inkl. avfallssekker. ​(Ved retur skal dunkene være tomme og rengjorte når de blir hentet. Alternativt kan leietaker betale for rengjøring.)
  • trafikksøyler (plastrør med fot som feste til sperrebånd)
  • sperrebånd
  • sperrebukker i tre
  • hvite refleksgjerder
  • støvdemping på grusvei
  • feiebil med fører

Trenger du skilt og sperremateriell for å stenge veier, må det søkes om tillatelse til dette. Da må det utarbeides en skiltplan som må godkjennes av kommunalteknikk avdeling veiforvaltning. Når søknad er innvilget, kan Kommunalteknikk avdeling Sommerro kjøre ut skilt og sperremateriell etter avtale.

For å få tilgang på gratis utstyr og tjenester fra Halden kommune må det søkes i god tid. Vennligst ta kontakt med Ole Johansen på telefon 974 15 583 for å inngå en utlånsavtale.​

Arrangementsutstyr til leie

Halden kommune eier også mye annet arrangementsutstyr som kan leies til konkurransedyktige priser. Konsert Teknikk AS står for lagring og utlevering av dette utstyret. Kommunens utstyr, samt arrangementsutstyr fra andre leverandører, kan du bestille via denne nettløsningen fra Gibbs. Klikk på bildet for å bli tatt til deres løsning.