Arrangementsutstyr

Arrangementsutstyr

Når du skal ha et arrangement kan du leie utstyr. 

Arrangementsutstyr:

Halden kommune

Arrangementsbyen Halden ved Halden kommune tilbyr en del utstyr og tjenester som arrangører kan leie. Utstyret kan bli kjørt ut og hentet på avtalt tid og sted, hvis det er avtalt i god tid. Utstyr og tjenester som kan tilbys er:

 • avfallsdunker inkl. avfallssekker ​(ved retur skal dunkene være tomme og rengjorte når de blir hentet. Alternativt kan leietaker betale for rengjøring.)
 • trafikksøyler (plastrør med fot som feste til sperrebånd)
 • sperrebånd
 • sperrebukker i tre
 • hvite refleksgjerder
 • støvdemping på grusvei
 • feiebil med fører

Krav om skiltplan: Trenger du skilt og sperremateriell for å stenge veier, må det søkes om tillatelse til dette. Da må det utarbeides en skiltplan som må godkjennes av Kommunalteknikk avdeling veiforvaltning. Når søknad er innvilget, kan Kommunalteknikk avdeling Sommerro kjøre ut skilt og sperremateriell etter avtale.

Kontaktinformasjon: For å få tilgang på utstyr og tjenester fra Halden kommune, må det søkes i god tid. Vennligst ta kontakt med Ole Johansen på telefon 974 15 583 for å inngå en utlånsavtale.​

Prisliste for utleie i 2023(.xlsx) (XLSX, 13 kB)

Arrangementsutstyr til utleie:

Rekstad Smak og Behag

 • Utleie av: stoler, bord, benker, telt i ulike størrelser, scene-elementer, franske gjerder, griller, servise, kjøleskap mm.
 • Kontaktinformasjon: Magne Rekstad, post@fredrikstenkro.com, telefon 970 04 038
 • Rekstad Smak og Behag kan formidle frakt og jobber med å organisere en dugnadsgjeng som kan bidra med rigging.

Sirius Event

H2H Music

 • Utleie av: scene, rigg, høyttalere, forsterkere, mikrofoner, miksebord, kabler mm.
 • Kontaktinformasjon: Tom Andreassen, tom@h2h.no, telefon 977 76 374
 • Nettside: http://h2hmusic.no/

Halden kommune eide tidligere mye arrangementsutstyr. Det som ikke håndteres av Kommunalteknikk (gratis utlån) er nå solgt til lokale aktører. Forutsetningen for salget er at utstyret skal lagres i Halden og leies ut til markedspris, fortrinnsvis til arrangører i Halden. Dersom utstyret skal selges eller avhendes, har Halden kommune forkjøpsrett til samme pris som det ble solgt for.