Arrangementsutstyr

Arrangementsutstyr

Når du skal ha et arrangement kan du leie utstyr. 

Arrangementsutstyr:

Halden kommune

Arrangementsbyen Halden ved Halden kommune tilbyr en del utstyr og tjenester som arrangører kan leie. Utstyret kan bli kjørt ut og hentet på avtalt tid og sted, hvis det er avtalt i god tid. Utstyr og tjenester som kan tilbys er:

  • avfallsdunker inkl. avfallssekker ​(ved retur skal dunkene være tomme og rengjorte når de blir hentet. Alternativt kan leietaker betale for rengjøring.)
  • trafikksøyler (plastrør med fot som feste til sperrebånd)
  • sperrebånd
  • sperrebukker i tre
  • hvite refleksgjerder
  • støvdemping på grusvei
  • feiebil med fører

Krav om skiltplan: Trenger du skilt og sperremateriell for å stenge veier, må det søkes om tillatelse til dette. Da må det utarbeides en skiltplan som må godkjennes av Kommunalteknikk avdeling veiforvaltning. Når søknad er innvilget, kan Kommunalteknikk avdeling Sommerro kjøre ut skilt og sperremateriell etter avtale.

Kontaktinformasjon: For å få tilgang på utstyr og tjenester fra Halden kommune, må det søkes i god tid. Vennligst ta kontakt med Ole Johansen på telefon 974 15 583 for å inngå en utlånsavtale.​

Prisliste for utleie i 2023 (XLSX, 13 kB)

Arrangementsutstyr til utleie:

H2H - Hand2Hand

  • Utleie av: stoler, bord, benker, telt i ulike størrelser, scene-elementer, franske gjerder,.
  • Kontaktinformasjon: Terje Vidar Høvik, terje@h2h.no
  • H2H kan ved utleie bistå med frakt og rigging.

Sirius Event

H2H Music

Halden kommune eide tidligere mye arrangementsutstyr. Det som ikke håndteres av Kommunalteknikk (gratis utlån) er nå solgt til lokale aktører. Forutsetningen for salget er at utstyret skal lagres i Halden og leies ut til markedspris, fortrinnsvis til arrangører i Halden. Dersom utstyret skal selges eller avhendes, har Halden kommune forkjøpsrett til samme pris som det ble solgt for.