Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Arrangementutstyr

Arrangementutstyr

Arrangementsutstyr fra Sommerro, avd  kommunalteknikk

Arrangementsbyen Halden tilbyr utstyr og tjenester gratis til arrangører, se under. Utstyret blir kjørt ut og hentet vederlagsfritt på avtalt tid og sted. Vennligst ta kontakt med Ole Johansen i god tid for å gjøre en avtale, tlf 974 15 583

  • lån av avfallsdunker inkl avfallssekker. ​Dunkene skal være tomme og rengjorte når de blir hentet. Alternativt kan leietaker betale for rengjøring
  • trafikksøyler (plastrør med fot som feste til sperrebånd)
  • sperrebånd
  • sperrebukker i tre
  • hvite refleksgjerder
  • støvdemping på grusvei
  • feiebil med fører

Skilt og sperremateriell for å stenge veier må det søkes tillatelse til, og da må det utarbeides en skiltplan som må godkjennes av kommunalteknikk avd veiforvaltning.

Når søknad er innvilget, kan Kommunalteknikk avd Sommerro kjøre ut skilt og sperremateriell i hht avtale. Husk å søke i god tid.​